أتصل بنا 19650
استشارات طبية اونلاينCallCenter@iehegypt.com
Unfortunately we could not locate the table you're looking for.

Clinic Schedule – Fayoum

DayFirst ShiftSecond ShiftThird ShiftFourth Shift
Saturday
Prof. Dr. Mostafa Maebad Prof. Dr. Mohamed Bishr Qenawy Prof. Dr. Assem Elmasry
(9:00 am: to 4:00 pm)(10:00 am: to 4:00 pm)(6:00 pm: to 6:00 pm)
Sunday
Prof. Dr. Abdrahman Hassan Prof. Dr. Sameh Hassan Prof. Dr. Mohamed Mostafa
(5:00 pm: to 8:00 pm)(3:00 pm: to 5:00 pm)(7:00 pm: to 9:00 pm)
Monday
Prof. Dr. Amr El Bakry Prof. Dr. Ahmed Awadein Prof. Dr. Assem Elmasry
(1:00 pm: to 4:00 pm)(5:00 pm: to 7:00 pm)(6:00 pm: to 6:00 pm)
Tuesday
Prof. Dr. Mostafa Maebad Prof. Dr. Mostafa Maebad Prof. Dr. Mahrous Shaheen
(9:00 am: to 12:00 pm)(1:00 pm: to 4:00 pm)(7:00 pm: to 9:00 pm)
Wedenesy
Prof. Dr. Ahmed Abdallah Prof. Dr. Mohamed Bishr Qenawy Prof. Dr. Abdrahman Hassan
(10:00 am: to 2:00 pm)(10:00 am: to 4:00 pm)(4:00 pm: to 6:00 pm)
Thursday
Prof. Dr. Islam AbdullahProf. Dr. Moustafa DiabProf. Dr. Moustafa Diab
(1:00 pm: to 4:00 pm)(7:00 pm: to 9:00 pm)(7:00 pm: to 9:00 pm)

Clinic Schedule – Dommiat

DayFirst ShiftSecond ShiftThird ShiftFourth Shift
10.00 : 2.001.00 : 4.004.00 : 7.007.00 : 10.00
Saturday
Prof. Dr. Akrum AlGazzar
Sunday
Prof. Dr. Mohamed ElBoraei
Monday
Prof. Dr. Ryad Elzaher
Tuesday
Prof. Dr. Saeed Shwrab Prof. Dr. Hazem Abdel Hamid Prof. Dr. Hazem Abdel Hamid
Prof. Dr. Mohamed Fawzy
Wedenesy
Prof. Dr. Ali Ghali
Thursday
Prof. Dr. Saeed Shwrab Prof. Dr. Saeed Shwrab
Prof. Dr. Mostafa Maebad

Clinic Schedule – Kids Eye Hospital

DayFirst ShiftSecond ShiftThird ShiftFourth Shift
Saturday
Prof. Dr. Rania El-Esawy Prof. Dr. Adel Ali Alden Prof. Dr. Lobna Khazbak Prof. Dr. Ahmed Awadein
(9:00am)(10:30 am)(1:30 pm)(5:00 pm)
Sunday
Prof. Dr. Rania El-Esawy Prof. Dr. Ahmed Awadein Prof. Dr. Akmal Rizk
(10:30am)(2:00 pm)(7:00 pm)
Monday
Prof. Dr. Rania El-Esawy Prof. Dr. Hala El-Hilali Prof. Dr. Hatem Saeid
(11:00am)(3:30 pm)(6:30 pm)
Tuesday
Prof. Dr. Ahmed Awadein Prof. Dr. Lobna Khazbak Prof. Dr. Ahmed Awadein
(10:00am)(2:30 pm)(7:30 pm)
Wedenesy
Prof. Dr. Ahmed Abdallah Prof. Dr. Rania El-Esawy Prof. Dr. Ahmed Awadein
(10:00 am: to 2:00 pm)(2:00 pm)(7:00 pm)
Thursday

Clinic Schedule – Dokki – General Clinics

DayFirst ShiftSecond ShiftThird ShiftFourth ShiftFifth Shift
10:30 - 12.301:00 - 3:003:00 - 5:306:00 - 8:008:30 - 10:30
Saturday
Prof. Dr. Tamer Goudat Prof. Dr. Ahmed Barrada Prof. Dr. Ahmed Abdel-Azim Prof. Dr. Mohamed Fakhry Prof. Dr. Mahmoud Abo Steat
Prof. Dr. Ahmed Al-Katib Prof. Dr. Bahaa Abdullah Hassan Prof. Dr. Islam Abdullah Prof. Dr. Mohamed Salah Prof. Dr. Mohamed Bolteia
Prof. Dr. Rania Sobhy Prof. Dr. Ahmed El Sawy Prof. Dr. Omar Barrada Prof. Dr. Ahmed Abdallah
Prof. Dr. Amr El Bakry Prof. Dr. Amir Mustafa Prof. Dr. Amir Mustafa Prof. Dr. Omar Barrada
Sunday
Prof. Dr. Mostafa El Kyei Prof. Dr. Beshr Qenawy Prof. Dr. Saad EL Kady Prof. Dr. Mahmoud Abo Steat Prof. Dr. Mostafa El Kyei
Prof. Dr. Amr El Bakry Prof. Dr. Rania Sobhy Prof. Dr. Mohamed Anis Prof. Dr. Mohamed Bishr Qenawy Prof. Dr. Hussam Sakr
Prof. Dr. Ahmed Sherine Prof. Dr. Hazem Haroun Prof. Dr. Ahmed Hassanein Prof. Dr. Bahaa Abdullah
Prof. Dr. Mostafa Maebad Prof. Dr. Manal Assem Prof. Dr. Mohammed Attia Prof. Dr. Mostafa El Kyei
Monday
Prof. Dr. Ahmed Barrada Prof. Dr. Ahmed Barrada Prof. Dr. Fathi Foshan Prof. Dr. Mahmoud Abo Steat Prof. Dr. Omar Barrada
Prof. Dr. Islam Abdullah Prof. Dr. Hala El-Hilali Prof. Dr. Ahmed Abdallah Prof. Dr. Mohamed Bishr Qenawy Prof. Dr. Mahmoud Abo Steat
Prof. Dr. Ahmed Al-Katib Prof. Dr. Mohamed Bishr Qenawy Prof. Dr. Hazem Haroun Prof. Dr. Tarek El-Naggar
Prof. Dr. Mostafa Maebad Prof. Dr. Manal Assem Prof. Dr. Islam Abdullah Prof. Dr. Amir Mustafa
Tuesday
Prof. Dr. Hany Hamza Prof. Dr. Beshr Qenawy Prof. Dr. Mostafa El Kyei Prof. Dr. Mahmoud Abo Steat Prof. Dr. Tamer Goudat
Prof. Dr. Amr El Bakry Prof. Dr. Hussam Khalil Prof. Dr. Mohamed Fakhry Prof. Dr. Amir Mustafa Prof. Dr. Ahmed Sherine
Prof. Dr. Sherif Zazou Prof. Dr. Sherif Zazou Prof. Dr. Rania Sobhy Prof. Dr. Karim Sedky Prof. Dr. Bahaa Abdullah
Prof. Dr. Tarek El-Naggar Prof. Dr. Mohamed Salah/ Prof. Dr. Moataz Ghaith Prof. Dr. Omar Barrada Prof. Dr. Bahaa Abdullah
Wedenesy
Prof. Dr. Rania El-Esawy Prof. Dr. Beshr Qenawy Prof. Dr. Islam Abdullah Prof. Dr. Karim Sedky Prof. Dr. Mostafa El Kyei
Prof. Dr. Karim Sedky Prof. Dr. Mohammed Attia Prof. Dr. Wessam Armia Prof. Dr. Wissam El Gendy Prof. Dr. Tamer Goudat
Prof. Dr. Moataz Ghaith Prof. Dr. Moataz Ghaith Prof. Dr. Hazem Haroun Prof. Dr. Abdullah Al-Husseini
Prof. Dr. Ahmed El Sawy Prof. Dr. Ahmed El Sawy Prof. Dr. Manal Assem
Thursday
Prof. Dr. Assem ElTokhy Prof. Dr. Rashid Al-Lakany Prof. Dr. Ahmed Barrada Prof. Dr. Wessam Armia Prof. Dr. Mohamed Fawzi
Prof. Dr. Mohamed Fakhry Prof. Dr. Ahmed Abdallah Prof. Dr. Ahmed Abdel-Azim Prof. Dr. Fathi Foshan
Prof. Dr. Karim Sedky Prof. Dr. Hussam Khalil Prof. Dr. Fathi Foshan Prof. Dr. Mohamed Fawzi
Prof. Dr. Amr El Bakry Prof. Dr. Bahaa Abdullah Hassan Prof. Dr. Wessam Armia

Clinic Schedule – Heliopolis – General Clinics

DayFirst ShiftSecond ShiftThird ShiftFourth Shift
10:00 - 1:001:00 - 4:004:00 - 7:007:00 - 10:00
Saturday
Prof. Dr. Beshr Qenawy Prof. Dr. Mohammed Attia Prof. Dr. Mohamed El Mallah Prof. Dr. Mostafa El Kyei
Prof. Dr. Ahmed Sherine Prof. Dr. Hazem Haroun Prof. Dr. Hazem Haroun / Prof. Dr. Emad William Prof. Dr. Mohamed Nabil ElNahas
Prof. Dr. Ahmed Barrada Prof. Dr. Wissam El Gendy Prof. Dr. Hasan Hegazi Prof. Dr. Tarek El-Naggar
Sunday
Prof. Dr. Ahmed Barrada Prof. Dr. Bahaa Abdallah Soliman Prof. Dr. Mostafa Maebad Prof. Dr. Emad William
Prof. Dr. Mohamed El Mallah Prof. Dr. Abdullah Al-Husseini / Prof. Dr. Mohammed Attia Prof. Dr. Mohamed El Mallah Prof. Dr. Tarek El-Naggar
Prof. Dr. Emad William Prof. Dr. Ahmed El Sawy Prof. Dr. Mohamed Bishr Qenawy Prof. Dr. Hossam Khalil
Monday
Prof. Dr. Ussama ElNaggar Prof. Dr. Khaled Elrakhawy Prof. Dr. Islam ElBeih Prof. Dr. Amr Azab
Prof. Dr. Moemen Hamdy Prof. Dr. Mostafa Maebad Prof. Dr. Hasan Hegazi Prof. Dr. Mostafa El Kyei
Prof. Dr. Manal Assem Prof. Dr. Emad William Prof. Dr. Wissam El Gendy Prof. Dr. Wissam El Gendy
Tuesday
Prof. Dr. Ussama ElNaggar Prof. Dr. Mohammed Attia Prof. Dr. Wessam Armia Prof. Dr. El-Arabi Nassar
Prof. Dr. Ahmed Hassanein Prof. Dr. Wissam El Gendy Prof. Dr. Mohamed El Mallah Prof. Dr. Emad William
Prof. Dr. Karim Sedky Prof. Dr. Ahmed El Sawy Prof. Dr. Mohamed Bishr Qenawy Prof. Dr. Hossam Khalil
Wedenesy
Prof. Dr. Mostafa El Kyei Prof. Dr. Amr El Bakry Prof. Dr. Saad EL Kady Prof. Dr. Omar Barrada
Prof. Dr. Ahmed Barrada Prof. Dr. Abdullah Al-Husseini Prof. Dr. Omar Barrada Prof. Dr. Wessam Armia
Prof. Dr. Amr El Bakry Prof. Dr. Mohamed Nabil ElNahas Prof. Dr. Tarek El-Naggar Prof. Dr. Ahmed Sherine
Thursday
Prof. Dr. Hazem Haroun Prof. Dr. Bahaa Abdallah Soliman Prof. Dr. Mahmoud Abo Steat Prof. Dr. Islam ElBeih
Prof. Dr. Manal Assem Prof. Dr. Ahmed Sherine Prof. Dr. Emad William Prof. Dr. Bahaa Abdallah Soliman
Prof. Dr. Islam ElBeih Prof. Dr. Emad William Prof. Dr. El-Arabi Nassar Prof. Dr. Mostafa El Kyei